สามารถแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ หรือประสานอื่นได้
(โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง)
เรื่อง : *
หน่วย : *
โทร ทบ. : *
โทร บ้านเมือง : *
โทรสาร : *
ส่งไฟล์ (ถ้ามี png,jpg) :
 
 
 


ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 

โทร. 02-297-7648   Fax อัตโนมัติ 02-280-2527  

ทบ. 97648 , 97649 , 97609  Fax ทบ. 97639


สำหรับกองกำลังต่างๆให้ส่ง FAX รายงานการปฏิบัติต่างๆได้ที่  022802534

Page
update 17/5/2559
ททบ. 02 271 2510    
พล.ร.9 034 589 303    
ศบภ.กช. 032 337 488 (53130) 032 337 494 032 337 405
ศบภ.กส.ทบ. 034 242 825    
ศบภ.ขส.ทบ. 02 241 1565 02 241 2773  
ศบภ.ทบ. 0 2297 7648    
ศบภ.ทภ.1 02 280 3977 02 280 7070 02 281 1025
ศบภ.ทภ.2 044 245 946    
ศบภ.ทภ.3 055 242 859 055 259 037  
๑๐ ศบภ.ทภ.4 075 383 405    
๑๑ ศบภ.นปอ. 02 565 5063 53455  
๑๒ ศบภ.นรด. 02 221 3870    
๑๓ ศบภ.นสศ. 036 412 072    
๑๔ ศบภ.พธ.ทบ. 0 2589 3293 68396  
๑๕ ศบภ.พบ. 02 354 4422 02 354 4423  
๑๖ ศบภ.พล.ป. 036 786 374    
๑๗ ศบภ.พล.ม.2 รอ. 02 279 3557 95000  
๑๘ ศบภ.พล.ร.2 รอ. 037 471 438    
๑๙ ศบภ.มทบ.14 038 279 007    
๒๐ ศบภ.มทบ.34 054 413 183    
๒๑ ศบภ.ยย.ทบ. 02 579 6544    
๒๒ ศบภ.ยศ.ทบ. 02 243 6123 02 241 2240  
๒๓ ศบภ.วศ.ทบ. 02 579 4353    
๒๔ ศบภ.ศบบ. 036 486 417    
๒๕ ศบภ.สพ.ทบ. 02 243 1061 (94880) 02 241 3167  
๒๖ ศบภ.สส. 02 241 2029    
๒๗ ศบภ.สห.ทบ. 0 2354 4403-12 ต่อ 99026  
๒๘ สทบ. 02 280 2535    
เว็บสำเร็จรูป
×